T <3 £3 BESLISSING. L ^Yyrl w\suA^l^ cLy\ys a/-C^u^.-^.cc.«--u^ 'i^-c c-^ /u» -t ^cjL l^~ w^V y Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. yjsvuj t| mm/tvoM Jj-co^Lv^^ cA-tn*. /tï >vv*vLwT «✓vt-vuvu^ v-^ s^tA -^c^yb-inAsui cG-em a-w-l oLyL^t - ivn o-v-C"-^ ^T<. li^Xje. ^tAri/\cL^ t^g_ - oLatv\ /vm cL (XaJL Ar-<*\ Cl 4/3 /O*. «o, Ixw* Ot-^WL cLBAJL. CXcc^vS^^ A-ZaassiJL - oydLó -t^rv^olA" <rwvw o(-«_ /i^iAUA-^ -v-trxn. u.q. oTL o-ya 1 ro °^o a/ia, cX-<_ '.VuXcGl^r AZ-trnA^^-eAAZ-I?-®^ - O» >uv% At-cxJh <vwiT" ^Ljty\ A*yr-^ <v\*jiA, - l^v* cCc </vt^vi-Sj C-Cc-v ^-yv-vVU—3 oXtrC^ l ctM~ -^LtA cctfo-a-o MT A'S-e^-TTa dL. -C-ywiALtA^ L^3o, •èsQy^i. A A-(L4 oC<_ 1/—tno^j- N ^Vi^xv» 'vv>>l Xi&£c ciyy^L .^trW/T. JZjey^y^- 'Crvw^T. I e*^otej£U*-t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 602