<3 f T ^r aiv. n. H I 0 J B E S L I S S I N G. ylu/T &*jts\4s5 0L.1L y(-^-v^-^-<^v j -Iw-ttc TL AANMERKINGEN. ^4/' /fvv;. 10. ■Al^\rUA\L\L^. ^jcl^Ar-WLisvó Ar-u^ tLs-^ ^c(iA^Vv^ 'VTrW TLX/Vv C^iA y\Ar-CA^ -VUuV». r-t" lU^ 'j cLa*A Ave^ru^s. /^v6^.ot X4-*- cLatA^LaLa. JLtsC frCu^WU^ l^tTArCLx^ VV-W^C^ c ^-w^Cv^. -V—- ^M*/t 0-t-£n_*_ Asys*Ar^Q/\JLA* (ALaa^ 1~A. O-LU. <5u^ SU\£/VU*l^ IpLo cX pL<1^ -€-£vn cC-v-1^ sA—tfL yT^O^ ^aa^oLL*^ cLatva. y^cL^ ^v^-^uu^aT^ta^. -UJ cC<. tUr/l cO^ <^-t S<J J AV" ^/^l/O frCo-v Ct_ C*J^-5 /t-i-v /VX/WêxÊl Uv» <<A*a AAnT^ vd' -jess^-ir^**^ sQ>*^a~ o6^/C<^ A-7" 0^0 ^"V' '1 /VlA^ oC*^ cCtnA c£*_ ^A/T. Ca^uA - y> «-Cs^trvvJ" ^Ui^iA.cXA ->lX* cU^U, t[X^ C^C*SL~^t *wy - - ,-n/-v-et-VC c^*- t_ - •y/XS^-^^U I /i^vvHi^ a /^-o 'V-tv^-M^i, .-<- c-^/Ec-x '-v-n-e^C p^"S '/l—1*Cc oL^t~A cX^_ ^wyx^i ^j-'~~~ '[/"h OCCiCA CC-^O fi£-*->"V C/C«-^ 1)--t^-cc - 1—1^1-1 -t^O [/Vli^ I -êOc^irH-s, xtv-irttXyT" oC^v* /Lt**. Vo^. *~^~C^1 «.o-vcva/ici •X^TT«C«--1*/1^ ■j^°^"t-^V^ -^C. -Vtê^l-V^ £X_£o 7 jl^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. I S *vf öCé-c-'C^-w^ 1c ct^c^-£-a*G"i~-^ /OtlV. I 4-^ cL^jlX^. t-«-^ -. s ZA7

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 604