~<3"~ï n *vMjË X Z^r Z^yVfV 2 BESLISSING. ft*»4ujl Lj O^oXtrl^, ^L^-n-tCT cX_a. U. II J m, 5~ o. £f|^vL t^J1^|. TT JL \Xl i oo i j I 5/|l^-vVUvt|I ^T" vvLo eJL' cL-o-e> -£—l!j ^UO-'f q*a*/e\ >\rv-Tr\ oL*-c^- «cX-t> /isu<nr-t>C<J^ n~oJL /v-vn ^Cc. ot*^ u-, 'X c*y^^, (r\A~ ct*~ Öwt c^4^a, -X*^. cO^ /£-cuv<v%£c£. (jt/9 (jA^Ct/u^ -{TV-<^v et*. -Wio o^a-Z-^-^cCl. AArtdL*^ U/tA^H, -Aa. --v^-cVi-v, tlj.a "V-ét - yl^VVW^ ■0-zJ^] /(-C^irv^ O^V^ru^ C°/^ A*-' 'V'4—*A~U\. C-C-iX-*»-*^ V-<s *Lvv<|>fcv» li/O 5"* v"i/(.S^/k.u/^sK \ro<^ ets, cA, ttfc^uMl ^v* ij AA l^ws «X-A» CS^V*vS" Uv, cJU- Ar-v~v~\^\*j C*~c*^~iLs-^ 'VCc^3v^vt/v/i lr^ cCa^ '~~~&V*iJL CS^tsUSK, Af-6-^ ^l/i-v-iA. /L faA-tnsti 9 jC-A^f H /n^ ^""^J SV>*JljL^- cXo^^\JL*d~ -Vft^ ^U^v-l^TL .--v-v^T OUl. -j v^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 10 o-^ctü-L-L^ It,, 2yC AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 606