y J ca k. I SS CA»X^ i BESLISSING. it_- ^y\r Xlê kA- ^A' <7 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. -1/X-C zA-t^y- OiyyjL ^jcIaAoW Te A-iA. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. I t-j ls~ \S 6-^aL&iJL AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 608