7 fty*. 4s BESLISSING. V 4/'- <*Cc -./tï-ï' énZtZ,z__ e^a^.c-.-^^C. /C^Ü' ^4i«r '&*^z*dÈL&. j» Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. >as-V sZétHrtl /YS/l Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. U_^cCt«-6.1-w^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 612