Lk, ~~7' I V? i\ beslissing Xör, 2^ ot^ioL^ *-/(/' (/5-lV><5\ _V i.;- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. s- idr ^1. V. S -&*zr-z sJS S' -S^z: «£5£5- Ve' ■v'éZcZr &t&* C^Sr- c-*. - <*S 22^ I ^4£ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. I CC^oG-tXvv^ n~s, <i i Oc/t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 616