777a y j 5? s '7 7/ BESLISSING. 47* X X 7f9gp^&^ - -idZSJ!ra'>^kfr& 7(7/. "-3 3ó <££</e 77/^/^<Ot3 <?-/* <*j S-^-^ <#<2y^1. ^S&zr? r7/< ~7 i> -rif Zc. l r;/<^ L-> S -yzT'S'/'* t^,>ï^ur r s X f S *S V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. -P-St /i, I O 7s/ 3;*{Sc~ >^7 ét*- ^Ëfóyat^t^s i^Zti- -i -zL. -f <2*~ z&Z' Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 3 c/ - «5?Z Z/J/J J' <?T- S /j/lj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 618