Volgnummer. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. i %A. Dir.van Openb. ■/erken. geeft overzicht van ingekomen bouwaanvra- gen en de "behandeling daarvan vanaf 1 Sept.tot 5- ^ec. 1928. Dagteekenirig en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 61