Ï2^y <«7 1' f f y XïK.t-1-ï] V: 7 ^7 BESLISSING. '7 /d* ^4/~ tm. 7l b /v) Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. -z^+z i-G >ic /U^x li y C^iT. 1-' f^r -s'sz&^ssCc SS ****'*- 4 Vr*~ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. cv cLzdU^^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 620