■3- 'w/f BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. te**?. lljO. KORTE INHOUD. y yjs. Z" - éy&y y^. t -^V.^e^r -■é&f I 6 ffi /s/// /éJesi- 3 C _Cp "O Dagteekening en volgnummer. g-^- 'PP^AP^i: 446- y -p* Z| 3 P?Z4?63 ■ééZt*. ^^7^4-6- -&6k*-64. éZ pPPp^t ^^44 4 4 4-6 P*?*Z?7 >rifc y?*Zt&*.4zé£&ctSc^t 'jZ/J&k ó£&~z^64t P sZi~y&£«. 4--<P*:~ ^6* ««^S- ^3%&^SP£Pz6*^6* f&zzwi 7 /y^y «=^^2^< Zr /y</<ÏO> éi&3 &é-V ÓP/Ó-Pz-ï ^P^Z-Órj-4' &<ay**+*y£<s»i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 621