'T' 'ij' ^~lj y "7 yy<t/ zy <4y>. g g o> O BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. /3 yZy^n, /vMfj /70-0-0 'óZsu'te^C»^- /vyvv. w - /<ré>éS£? yyyz^tfx^yy Ax - r^Z*X^ *- XX ^ir-. .yzt ~y^/ér,^y^z<ux-^y^ y xfryy?> IIJ4. ^y**yx&*x. yyy^. W^/'S- x^k y^y xv >^xA, y^kx. 'X^éxxT^-xz^-Lx ~yy 4J 3 Dagteekening en volgnummer. i /2 KORTE INHOUD. /Y Xy cjcra /Yój Z >'X Uvx<^V. Xkr ^XX yy^xYc*^ X- s y 'Ï- Ss ?y^xt xT^5*ir ssssx^i ^SXX^X*-; ééZ-sgt y*4*-&y ^3^"Z2>2^X- x^z^s- ^«x *y*Zz-*~jp ^ypt^r.cXl^? yy^y<isz^x>£ cY^ZzZt &y X-X^ T yx£Yjrgx<~, '^X ^y^yy^y^szx^x*-, y^zh^. y *r <ysx_ ygY^ye ^xx^x^xxy

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 623