7 'J5 >T' I S a c "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. IK7T. H KORTE INHOUD. ék*. vyz^ /éé?4S2y .^Av^^ZT-. vZ ;Zr ^2&tS_2T I /Jé&szy -«^. y^a /ó^éo. ïZ- /AZFZ'TTA'^' - zL^^jr^-TrZ Z7% 2* w 3 Dagteekening en volgnummer. t ér <^^V>-Sr Z'A2è**A-£r - ^Z>*z^7 <^ei- -zz^at-2 20f&&e*<2r - 2^» *z^<r -^iSf&e. t'jSy' .'2?eT7 2*-, <&f J^éz*+ éZtJ-ZS&. ^sW- 2 ZTA^t. -Z>*ZTZ*i ~^at~ «i*» Vcq^i, é-'^zr~zr't -z t<* r I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 625