^1/ Vty,. ^J v/tf Vlo. BESLISSING. LLÈ. ,-** (-2* 1^ aTcOxLvA^ Unrfj Tv -^c/y< Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. >ev ^ZprSTrr ^-i is jT i •^tg Aanduiding van het dossier' waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. jT <2t-{ cLoX^nvr s AANMERKINGEN. |T A^cLejtXta^ J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 626