E BESLISSING. f$iP,%zv, 9ï5 fï^^kz léC*,. vA jhö. 1 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. - .a z' éZ^-C- '*z t£yi t *Z' Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 628