\uA. <0"b <jW 6 S J? "o ;u>H. I lArf L-0 ÏArS1 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. T Öc4 cO_ kig[ |°- C/t. U| Wj -4/ djj l#H y() ÖcA. v/V t Éi i f10. OcA (Tj vdj i/l/' kÉJ Ix$*t- KORTE INHOUD. i^T 6 t4j fye. v-c Ito, i/i y^v^vx. I ^j fcU, xC O O T" 11/ (U d c Dagteekening en volgnummer. CkJ^ 'b x--4-£xx-v. 4/lX ö>v<- £vvA. W C//^y^\ v\JL (^'|/3X-u^» <C^X eo y cC^-OuT^ ylWXL. L> cLc oO^, C--Tb_e-c^j ^x-vA^xr^t-o t-v-ta ir^uU\ /^nv«> 4>"'jo^VX^VV\^T^ x£c(yl /4.x—v_ €xvt^e £/(jL 'VvfmU^t ■C--vt--»-v*^yA-^ x,^ oUA vw^T L v._y4- <ls\rv* XX"v/^~ <a/Vi-^vv^a. /\/-x-v^| /t. ^rvvuM^ xxi^ ex/^x-x vr^1^ x^x^/x. f 'X-i-j/*» yvc-^-Ccx^- X*€-C/^v<. - \- 12?^j j slAs-tcCtsX&~-^ cCc D-v-> -^lxt/4 n^yv-|Q^rvA -Vvc-A/^ (XÉ/^I ^^g/VVt'VW4^ xVW^l/-C/l^ ,^Cl/~W<^--^ fyrwvï^ -V-«K w^4—«1/tnA -t^ VL^ -vX-xx o-<-^> x-*^ AA-cCttw cLcL. LA? ÖcA. crvn*' Jt^jcA oCtn^> -&-c£ U^eXTA^vv >XX4^4/H/V/TVv^H t^«® <\-C^JLjLZ^uc-«T" IT^k. C^truUT'A •tJoxh, oC<_ J /j vkwc^^; t<- oCc crj^j X*-^ |^XA.ctx-^ rf-<. V/' 'cAVVtxvv^ cLcA. - 1/ b c\LyOj \J^ to^. ^-x 0 CZ^ L-{| 1^5* JZ^t*xCc> A-ct-o^/C--(rvtA^-x^ jZX-^Vt.x-x Xa^, |^6xCx<y -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 631