T' A B E S L I S S I N G. ■-ILd li/ll i.=- !lu, 1 lil, I x 2>/ ^j^O. ■^Ji 't~ X>c fr]. Cjb^e^ -t/C/i '^lAt^-"L-c ZJIjL- C,(t-ULt^ CT~^ £0 V-ö-v.WittB^ cL^A cL^-ir*- A/-^'X~Vte-<-u-'£Le-£^ e-^| -*n-j trv\_/U\| -wé-X k tr^-+~ ^-c O aXCc^ V^J ll^(riA-\^XX<^ *C<_ chX-=» "^^11 -h, /(aa.^ cXa "VtX1^ 101 ■v~"®Sj U^jt. ^\yi3-\aj~iT\~ oL^ ££/W^ ivt u| xXé^X*- I L.v' I2>É)<P, &_<X. ua'-tXtJ v^ i/M/^V^trvA^v^><X^C /^Z JLxa^o oCc -V-V-VV^C-C t/~V-W -O C^UX^V-*^ -t-^v-* 'k-iX 'X.O-y, /V*-a^ cC^ ^~~Öa^\_x. c^-^yn-'v C^yatn^X ÉfAx. zlLav-» *-■-» GIL u^t^£c ct-°^ &C*_ -V—trfA-v-v-u~a-^.et^. --tfWl^o "V(a--y»-y^tf-v/\. v-a»^ c-sd-ct^-v Ar-i^-^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. - J Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. T^V>

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 632