ï- h »1 ^3 <1 f JL "o iu4. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. IX l UuJ. ^{}-~t>~Ö-vn^AAsL>, Uuj 0 cA. \f(?A KfLtn/oX&'v. L5^- o k5~ f) H I. v. <rs Wlf.C. ok. Lifju^j^ Xh/. Ca ckc - ~b tCe^n-Tj 41 X/tA i/. K- 1/aT tG, 3 C CTJ CtsXA. Dagteekening en volgnummer. 14. KORTE INHOUD. )-o-e^C^ rVS, Art^ cC/C~ «xltvuo /"VZ-dn/X. LA-*-£. V-eSj T/tv^ ^O^OtX^cV 1^/4 cXjL /WvX-cXx V-*^ '^csi <\-C^o uuo. VT"~v\ ^-c^-Cv-w^ ^Xl-) ^iXj/Wz-n^-cX. - ✓ur^w c*- a^t/1 /^VTnCV 'Vxa-AL^^ /V-v» u-» cX_<_ *C<. "V-*^ /b'\A/-t_JL- 'V~-\nf\. -€T*—Cv <2- c-y\-~AAs^*-~ X^cAj^ c^c-v Cxrv^^j /5^\JL '0^-O^v s\-CLs^*- C^X-^A. cKjy~V. <yWwC/C*-i^ G<vC AXÊ^Wv^V v+*> ^Lc4 /^vvk^" ds\s6~*^ _^tC"W-C^ A-Ot, cLk, "V^<<r-v-T..<VK^ X/V-^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 635