dT u *i a> "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. -A-A 1133. u ""[/JizvJU, 1X3 «j TGufuo 3-0-JV-f/rT zcj -£s^es1~ H-vr -L^^vt^s -v<Vj tOe Cxtt^it/CLv a eAi I O_cr^L ui u|5-<j >yV fiö^j 3 C 2 ll. r^?^trvn--v/Lc CicA-u. cA_c, U. Csh-Cist^. Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. oO<_ /fLc-rvL^ <A_, ■o^s^cL^x^x. S~U~V. z u, 'VrVV^tar|o/t^- ,Avc^<v4rv€^tX^ -^X-C^-xei. - <-*-"^3 yvWl <X^$~ 'VAA^tzT-v^jA cCc-^S sJlyA *-u, /^OcL^-A- -^yjxyt cl-c -V-tr-uA. L^J Vü /Vnxj l(_x. Zyt^o~v^' 'VinA, /Iat^o-C tky^y\. rvHv^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 641