rt' d u r BESLISSING. I \p '"-*- ^>-€yi»y€-cy-SdII|i wWl <^Ryy«S kV (6. VC y\r—l <x l^WVV^ yVU-i-, tx— cL^ -s Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 1j 7) \sv~iy\y*/E U y^i-t -<-y*-v^ /txy(!r"»--C cX^-«_ /C-t^-C Itvta. "CL VfeWJ H/^--Ui'--\ y-V^O dy"^ y^V*-^V/5L O-^^L X, -tA, ckj^-A^ '^o'Xy€.C-« v4-C- OCy£fiy|»- «Ux "V-T^-tO- 0-^*Cx-v4- r^yir"iG^/l--^/y^yC^/^. cX^ir~fJL /V~V~V\. -cTl JUn?-^-AsiXA dL-dJt cLl. Itu)^ /V^ yV-dyV^> <X--IA y-wv^T y-^v^T /O-^Ce^C^o y//i^-6-^W-C vOaaI SA^yNy-^x^V ^rjo cX<_ -Wr^-^y*^ f i2_-*-v, y^-v>j - UrV\V>!..<-y--VS ^V<yVy4^^ /VWA cA<_ UV -C-Cy^V<-| C-t^t-O 'V-t-j/i-^ - "(H-W tt|^yCtyjy^<- T_y<- ytWlJl /y-V-*-^ - U^Uy^ <5^-<. ^X<Ao y->-t cX_y*_t /VTnA C*-c lyy -tyy-lLïyu» «.ITtj^yi - l/ti/Cffl/CL -v-^yry^v-^-y^y^ /^-ryT w.-s. *SL y, "l ^y*Vv«ctyx ^tyyLC Cvc^>t tyc (T^\. j2/syx+-& OyVcy^KS^C £tCi_c <TVvC^dy*_ Vcoi. -~ "tc a^xX-J- cL^JK WUMt cX_«_ «-t-utr-vL. yUyy-^L -Cdv\ 0-yo^ Vjt -A/"ITXA- ■y~i^sir-t/\ U —^\Jtsi ucGèy, y^f-vb- y/"tt ICeyTyiyv-w^ yir&j ~<W Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 644