r I r i y.-y-'. NESr/ a. 1 $7: .^£-7 *7 BESLISSING IVX^ I a^cvc, ^LV-vrucM cXxH, ÜAytA^yy-t K- <U. Q^e ccyf 'r' Nl/W 7 V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ^Uc >V wi&T oJl ctuXwJ y~^<- trv^ukjWS X-<. cX |/wu/f As*As%~\yirT*Jb -o ✓^vv-xx/'t"" 'IaKUW^a, tx A. oCx. 'Wl^ J^Ke^dLc. C/^V^V-*Tj ^6^UO|V^i" <V*^_ ^^~~&-Uyj£_. o C-Z<X^V N^o /-v^4 -/i-C t) yfarvJlJL^ l ^0^3 É>0-^^C^, cXxXi<^4^6--<^ VttW "Vi-<-£/£^ t) LX| .V 1 X I/V-U ytL ^x/4> 'V^ - xA-^fty* |y-^ cC^XjC- 1c 'Wc-^LXx^ i>w£ix/ >V<5 tx^vX^w^-^-w-\asO%-Cm -Jl^cA r-t^ v<3\ |H V 0^ii^\r\AyO Aru^ CL^ ~*b\s\jt c - v/^1^ /\a^ imx x(j cXx. yC^B cXx. -vvA_«7T X"~ l*v6« v P^^tCc I C^A~~ ^tr\>-^-ucxn^ML. jh Hy|vWf ,w^ cXs, £/Vi*-0 s\\J^ 'Vxc^ï ^v^-4^ue_ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN -2 Afe - Xz? Z' C» m r f-| -7z

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 650