<i f oA^, "Ti T JLa 1^ 4 li0 IV Jflv - d *f G^f*0&y BESLISSING. .CrT^i -X—tr*X~ -=«• r 7 s Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ■TsxTM crxrtsi- cij/xcbtx^ J xxaxA «/vuo &jg/vy<+. ck c£jXx*i) sw>jl/t" «X<_ A/4si/ijLJ!usi*^ü*hi~ j, X* iCtu/y+\ t^A. 'Vu Ci/WOW* <*Cc <jb't-x^—iMv cL/^ c^\ o^*J^ -v-mA. Xc 'oX-tXC^ cLói 3 0 \£hCmJ^X ug y s—ts\- C/L^C cX_*_ ^/-wX-XXt^^-i-«-^ /wwu? «L~usX -i/Vv^u|J l^U-« I /Vlz-w-co c^-C^^oKjf^ «L^usX -jC-X-ij sO-C^cL'*—<4—1 V"V I Ij ^£/""0 t'V-x ^v\jiy\ ^iy(Jy\^v-i/y~<A-^ ^jC -h "K l-Vw^ .c-<-<-^C 1/^4-tr-vA J -4-*-^ '-K i!-^-£^A. vV^i cX_«_ 0«—O-vwC 'X>>-v»-«j f-v, -V—--(L<- tMLT\_e o-£ ót/vu-C. cLl U-f-vt. -tr^*\/ ciHvtA. Cv^o- -X,a-C cXjz. Tj-C-^o ^uf cCt--c 5|Z)«- •v^*- j^^£o—j <£***- -ixrvvtX/^ tCt ^t-v-v /^-t/l -VTrvV^/V^^t I ^1° -X^-V XL^/WU'S Xe, Xru^*-|^ v-^ ct<_ Vl/^VwU| - j^^cXXX^ -vu-c/t "W/vX V-zJIl cLu*us\s+*~<. cLc j Xc '(vfu (/V-C-». /i-c 6 CcO-n 4vt W-^'XjC^ cX_-VA*-<« tC^-v. f CN-Covo X-tiXL^O* iavl Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ^■r AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 654