1 5 6 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. IxAh. y\JoS~ v ZTuA. )<C\. Ö.Tv. T OtH- xi OH. U)^. IvU. ^Zl/Ce-j. V. el - T^t^lCV»*.. KORTE INHOUD. ®U~ -"fc-trww, (fi.i. ^Uvir^ DcX triTV\'^rv-Vl-.C«tx^ >C 3 ^0 <y 3 C CR *0 Dagteekening en volgnummer. t\cf- v-5j cLoaJUa*oj eT'VW. QyL^*^^K. C ck~4A^\ J^^-y Jb V*ts^ ^H5 J ^Cyo^i^crxyi y^uJZ. -x<r^r^oL^ odbo (XjutJLA-*- /V-<^ ca_<x-, ÖC/U^v*h^4 ju^\-^cu^„ .(Xaswa* <*C-cn/\ C^-4-^ CC/V-^*-€^J" i^v» c^t Jaa*. -TA, Tj ^e-T-\_-c»-e--u-c. rr~c~^ i-tyv. TLm/v <*-eTA~ -Tii-tG<^e ciTo ^S-t-tf (AJtXJ *-» ev^T.&-^wC -ÊZr eO*. T^&Z&^'M^O'Vtf-vrcT r^tv^ V~6^ T-t-X Cji^wLr-^o-r^vaw^uA -Ti. -rriviv-ivv^ |/T Oei. U)Uj. ,V-e^ 'e->,7 A~" (TcP.t- OuA^C^- f* ^>"- - -1/"T/PV\ O <vTtrtruvxVUAl<j V) ^V-U^ tCc. o C-T-irv-C. V-v\^t_ ^-e-^eUTw. crwc-»^ -V^j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 657