'^7 BESLISSING. "J JTT) toil. 1' a^eOxL-dj V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. cA>_ 1 c-|o y^j^A irCvX c^-£ f\—<-*T-, cA*ir~\/~^- ylAd'V^ cLt, £<o <-^ (TVCx> JU-*t, 0*>^.dJly\jL. ^C^r-trv i >^wv<x^r ^{Ut^<3 éjcw4 yt^ ^&-^uc o£yL^ «c/t y-(/\S\. ca-£x&- -vt/Leyt" -vinA /Vuy\r^b cccLy. -trw». cl ctt t-ux £w/(yis-«j cXjt oa - OuIaso A^CSUT\&' tic Jb&tx^-trxn. cl^Vv^>^ 'V-t»-i7 S"VT ^yx/Cï-^A-c-C.jC'W&c^ ,^vt'*-ir\»-tXyï~ yl-^-<^>e^^L^-vv^' de. (r^ d-Sj C\X^> Jlh<Jlï\r-4Jl>S W (Vv^^"^7 -^^VU^^VkcCc cl. U/- X A. 6-^ cAjL d*^ cl-cc ^Ltr-€. cl cl^ -wc»_c<->. l/SV~V% -C--0-^V/lcj -Jl\*t/% 4j^/\T~\~-^-€. dv-A-^ yt-u/T tz; ~*-^ s\r-v-T/\Ay> f yj-^ y^%/i^utyC. ettx. 6.C. G yl /Vva. cC/Ld*.^ ^V-MJS^c^K. '5-t-"l_wv\ 'Vvr.a./i-'li - TtT vu^u^ c-ccCvL^ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. -^x- J -JJsr f c//-<=> AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 658