■n- ""3 r B E S L i S S I N G. A A T/UVvX^ I l/UAA. ^1 ~T p.«£«X^| -C. ZirA O "W V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. j jiJLo \J~L - X^- Xx. oLsiri^cC*. Vt>j LlA i/x^A.*ii «-y?-c£y? y^.^. ^j| yi^T wAa\ CsL*eJ, cLt. /Ln-^i c 0 A\ cLt- y£Z y^kOUylv-v-t^. yt-v-* V"V Isixc-vv^ Aytl j tfVNeCfv. 3 c>'y^cCArM'i/t'i<^ b 'tsOsK-Af^'Sj A-»^l /AJw» TZ -^<.' fiX_C ^1/TrxTUCC A-A^L-CrCc^ XVA<^lXVUy<y£<r <-V l C^-X^ o4-CyWy-V 'V-t^ C4y-t-t [tilt. twS1 0 (-^ XyCj 7)-O-a. "R i(. -t/vvAfu^. LeyMyHc^ tUj AL-<r-i-*yiV~ CCl rv-C --J 0yy-oyEv-d-c^ yUy-»y<-'^-/t C. V-t-GU/yï^ y^C_<yT "T/Kty^-t^y^o^UyO ^tt 2£j 'f. -/i<_ 0^4—y^-^-v yV^. - "LCcC-Ctyvi^ w<_, cA, ö^iyCfiy^ <»tySyv-M»-t^ lyiE yR^t yf>_t2r y^\ Ay\y*t~~ -H, JyL-^ yt-K-^^j /V> -C^3y^XtxAj^~ aX "MrM* fiyVCxCtyv 1/-*^ yX^^ly^(-6^1y<y4^-^/3 JL^ C^jC ^0\x\ C^xO-ty-O AtAs-xr\- cC< ^O-jLcf -<TV-w cX_€. Ay»^O^Xl^y^K>C^yv 'V-T^C^C*^ ---V>^V/i^y«^-/l cXj^XjL. vi L y"^ V^vvcCyT y6><yo-yC<yC^, £^ysy£<yyyf y0-ty<S" Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. v/ yyfc - AANMERKINGEN. Oz-? /f/i I v -vv lUv yV^yi. |«>v*5 u irvv |y^ ac^cGeyt-Cylay^ Cj m IA r^_^cX_^cyGy-^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 662