r m T a a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 11 Ia cUw 1jJo :fSb. °Mr. WJ hLt v6 Om. ^^3' .UT. 4xit- «J 3 C CP C--v> oC f-AryA/1. Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. ✓V-irvl 1 -^V»^c,cC<_ /tc oCccX^ /^LaA to öC*s Cj^^CxcX -V"K» TL -óTUX>^ ^tc -/4-Tr/C ctc &&/\pJLv\A 0<A,ka. Ar+^ cC-cAot-v-vt cCo /i4V\tfulx xfL<y{ (xA^lA>C&- -£jL~L<^^ Ar-***. Jb <*T, ^W<X. <*«-» cA^~er\ ir^rC^jc J <x/T +2lr4r>A X2yf oL&A ctz. A^eX^ /O -OiXA 4a^c<U. di_ S jl o*uuA a^io -O-f-ij /VKtljesdr*><r^S~ JL^Aoy^-K, /WU^ "\AJ c\^r~$y{-6ri+S' (L^. r$ c^isJ^^LAr^x* ^vn et-A/i l/Lcn. Ar-0\J^ ~U<UL oCc^v^ An^ duK, tlx. O 'l^< ,^^£o/Le-6J v-t^A- ^j ÖC-WcU-Ut -VTTI-WU ütC^V ^w-vZ^-t-vx oC*^ eL o-w oLd*. j^o-'Lc-CJ T--<-n- cL_ CC-j^yi-6«to -iw-c-U^.co-w-v-^ ^4^*|c- t_^j 3u£j TtrV> ,-y4—fc-~Xo^v-cwG£ tTcXL^j'Xh^ a, tl t/udi. X-v, d C- -V-TWW) «tovtU, TL TO-^t AJ2-9 <-s crvw- ,-3 -w-. /Lx" Oc-i. Wjl^ V-«w ^v^-C^iXjin^C. LMA6-HO y^—tr^T" c£-£- y{r>VcC^U^. cry*j$ Ar-c-v^ cX-£- ^o^g-vryV e*-o-* cLl. d^Tcrv^ trv-i cX-t^^<^ ^^y^-vix^n-s-^-cr-vV1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 663