BESLISSING. JLuA c/u^L. /£s\A~AlL*<As^ cO& £j 6T/TJ "3^ (-C Ik x(Lx 'Vtc^a^wvxA A^-tSj C-C^ 2^t^U<-Cx4-e-t^c 1^" 5*0 3, Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. cG», -XsuJL. unaii», ckjut, éta/1 t/irxTL&A 0 /\JA/1 -v-WiX£aC -X'WxJ'L 0. Asü^ï s\r-\ry\A^o cLc atuu^. -vclA. <r^cLi*^> eJLuU.(Ki^Jt- Lee. ^ILcC-'G-Sj CAOj tC«- 4/~V-tsiSL-o^ dj. rte. Z)t- -^la/v£L, "v-v^iLu^Jt^ cnS -b~<. cO-t*4stsC<^ -jo^vv/C ^«rrwU, -^-CyxArKt cry, d ItyS-' j AM lc 'vi-tA. - V-T^ SV~V-Cs*c^ SV^Y* ASKrvyy-A- t A^£<? t^5 4TVM<ï Csb\JL £l<-vc

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 666