iz-ïj. Jferu X) Xft e s "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 12JX. 115*4. iuJ r. J - rnAiu T d H lXm>- vA H iAn/- ug v/V Kb IT<JV Ul Ir *11- V Hz^jf- l) cl w 3 C CD Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. 1 "V cK- 'T ttt/ LC H.TTVITTV7 X<_ \rC-\s5 cAs. CA.a^+ -e^-1, iCcTe-^shxrtsvO C-lv^lXvA«< L^IL^ I L4j3 0 -N <4-<~ cL^ CS -tdzt -vv*^4 AVC-A^i-e^ c+siAArvV\jLu cAe. 1X4: lA-tS, djL l^S Zsv\AMW\ p-wvrtf - /vX \xl de ^Vwt|A» /trVV/^^(' -'VVc^ ^V*^vdcc^V\>^ "V-ó-^ xfvt/l *-iX1 Q x-w 4TViA. A^si -<r^r\^- cAA^ ,\4r~\rYWs%\^ist4^ ~^"x4 /^-C^t/VC-t-*^ Ia. <vtll -1't-l*-—Tx, «J&- *-~/\-^L^rxsy JLLsx/i «^^--Vt/Tj^"V-*-*df" ACZ ir^ v-t^ --^^. ^Ié^VLV-C-^ \n^%. tAA^^4 /|^VW< v-<s, C*~**-^CiA-4. *su 0\s\AI 3 V-C^ViTV^~ %A*JlJLs3 ts%+ -y*<s\Jlr-t>-^S "Vvced C-4-^ lT"V /W|^ltMt/ V~lrv"\ ^*7 CA*\\~A/^<JL VVrvV^l^' i/Ck, S«^t lArOsWlW*^ -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 669