Ir T A^»e. ni lyr. 3*3 Cjir s s a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Ujl. 3. I ij H. I cXx. v4/l/L. k- ITj lujfi /V Z. v/VW Xirv^ I CJV x^x^xA yj-^x las\A> /'V^vrnS" IA, /C/1 <<%v/CC*-^^-«-^ c-/C</-»-/C^xC (\aj^-A tj X f) i cLówi '7,x^' ^x'^°' ^'"^1 ^i, sTj ^ui.ft <v. 11y />o. cd. (^juj IliU iTuxT ^*1Av ^.a^T T^-a.LtA'*AN CN^. t^x^V. pU. ^vt-L - Lr Ik 6J 3 CT> Dagteekening en volgnummer. Wl tvkn*. -v-t^ iik' 0UVt TiGvk,, (v-ik/T- t-c>^xA t "L$ GH. /IlJ/. KORTE INHOUD. oLt l/l/t/irW //^l>é"i/x *a-xA/T -^i—ir^t" ^^-e-t^v-co cLt^ La-^ V 6 cz( - X^j <vX-» xrv\ cX-ceX X-akT" -^LxA x, I L/Uv^ L/wv 1/ w. 1/ •'•^«r - ^-vr »- w "-» H Vt/^-v iixxc. V\'X-uJL o^Xctx. -xf-ir£, -V-ov, /^Ïk - XxvJZ. /Cs, £a_tv-w^cx-^ /y^ U_C ca-XU— 4 fru Jk~ o^Ay\rx^S Zx^s^ l i /tc /-V-A^ tvt/i X M M^v V^CC^ TTve m kj -irC/4*- y^X^X. -Xr-Hys/Cs/CXCt'»^ ^llA, ^*1, iMMw, /C Z^>-Ccm/C«^ y(-<ZL iA+yA^xxS^ /^U>) '^^xitytyfAx^tytS^ l'l. o. 1 V(_ ..~vv- i" Lt ^s N4*^ l^iA ^ju\ oLo-^ 1/^ cL a-^-o MXV-irvi Xxtvt^vc^ «U-A

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 673