s s BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. M. Dir. van Openb. erken. 8 Jan'29 Doss46/7 l'Ji. S De Voorzitter stekt aan zendt rapport omtrent wegaanleg terrein Schulte,Verl«Postweg oud plan Houbaer) net kostenberekening. De Voorzitter ,die bij de besprekingen met de ondernemers te genwoordig is geweest, geeft eenige toe lichting stelt aan de orde de benoeming van een aoofd der afdeêLing Financiën .Na vooraf gaande besprekingen mag worden aangenomen iat op de voordracht zijn geplaatst de heeren G.Hospers te Utrecht en C.P'ost te Hilversum. Na een persoonlijk bezoek iran den Burgemeester met den Secretaris aan de Secretarissen der gemeenten Utrecht en Hilversum kan worden aangenomen dat seide sollicitanten voor eene benoeming ge schikt zijn. Het komt echter de Vergade ring voor dat de heer Ho spers thans werk zaam op een soortgelijke afdeeling als ter secretarie dezer gemeente het meest voor aenoeming in aanmerking komt.Immers de heer ost is en was slechts werkzaam aan de Afd. verificatie der gemeente Hilversum. Beslo' drage: werp en de ingez vaarn; en g< iet a! "de hei Ifd.F: op eei fnet 6 ïf 150 <5J 3 c cc O Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 67