4 «Jk*. Z^N" A ^'^r/y z2zz5s. y/ki rfTf. Ap^y/j/. S s BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. HA. ■z^Cez.. b iH. ikf- iyi. - 7 '^A&-z*zlé <h <z7<4f j - AA* 4) 3 C 03 "O Z-C^x Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. '/Zr i»/ /«k <stZc*tr* -iZT' ~&CC4*pf 4*t4 ^r t. .^j Tr^" 4^4 -t-4 4*"4? 4 Se.4 ^4^4^ -^>S 4?~Z4<^4i4,-44^, I £4444^4444^4-^^444^ <^44c4f- 4<^. ■4*-l/- 4^ '^f» i ^^z*^z^2^444*4S'~lij Z t. 44 ,4+4 <4^4T4-r-4^—^ 4'4Ï*. ■-444K^"~ 'I /*Zt-*~444

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 691