J&'r" ^7 y JA BESLISSING. .- vV «-- g^*y?>^y ^yl/' as-h. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 'r -' -Uf' ,S*£* ■jZïi -tu? i^z -z^cn*-* <-Zs S/ f* tv f f t V7/.-', fïs z^>s <-. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. r M tEuXvw-< tX^cEex.Gu--^ Ciawv,!

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 694