L NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der op dag, den Utj192ö| Tegenwoordig de heeren: <^d"b. ,.w^(.TL.fce^Vv.<?CfeVrt>...i^xdx^cLCr^i. Secretaris...w^cv-it^X Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukkeA en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 696