w1 Cr^ /Ó-m. fl1/y. ]/U, fluP, J e 5ty I3HH I b h/T 13Mb. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. JV TaJ^JLv T>H& ajl^lX A^. M^lA* uj A". <r>-3 a- ƒ11 oV w. 3 ylVT Y^C. dl 3 C co "o //w*y iy^vX^V Cu^t^x. Dagteekening en volgnummer. V~VX- C/Lu^. <Vvc CXsX-L' ha/LJL, 1- 4-dxx^ /T-^ ^^^t^vCCx4-&U-A. 'V~<hi «Ht l£ dA W. J* v'V^, ^ZX). KORTE INHOUD. cA^o ohJ&x, sA C\Jts\^L C-£^v<V yVv\ --•^vx/T CaCv^~ ^"^3 TVA^U. ^5^ Mf w V HV. L^J -V"Vv^ C^wu^-^ c^cyi^ V-^-A -xLex-L X-w iXvArv. IH /&c •v t*-^ ^-H.t^t I e\^\ 4CAXÏX (>U<«-VV^tx. v-^ tU eA^w\ oCt v/Vly^ AAA^/^*K(/VvtC<^ Ax) '*"H>. 3- A/*v~v\. (U /^at^-CXA-^- vt^v^-v-vva^v, clyV^S Ze^ cL^tj «X^Xa^,'/C c^/i^ /Vdi-^ (X^L^Vt-V~<c^^C-V/ Xt CX^~-^ C^—>Isb^^ U—V -v^vX «—-vX <X-«_ ^(o QjCa^i Ary$ (^Cc^u, oC^yt-wA-v-» -v-m-j "V-^ a*-«-» tr-v\. -'O^OXAA-^? A^e^K^LlA, VVt' /\^CAp**+^ /v-wv ^t^cxLc^-Ayt av^X j^rvuV •>^\-^Xy\rx^s^c^A /i-t/'l iAA/i^4»-*zi-<cX4x-»-^ 'V-{^ L-e^ ^1 d. f 4 v^Vx V> v4/Cu^tctj^vö /Ht/^ VTnn t^H, jLC^\A^V sWAjCaAAsM. <X^ v/Vx V - v/WU^LCAX^wt> ^^-v^C6A^? m/- wvt -C.Xc-^VvC. ^1^-3 H /X^VAAV'ty1^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 697