r- T' m- <rTS ^Veuz •VyX cX^4^* frC*v% ^V1 ij" £y^yly^y^> A—A^v \^A S-lM a BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Volgnum Aanduiding van den afzender. yin). 'hi. I b lx. ib"S. -(?. v^ i6o i i i/V' w. i'i- i/6 t/Wi /y^zA \y V'rv. (1) Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. <JL<iyVVi p-v*. cL^tsiilsO 4J X_7 (Vi<^ ^V~c^C -WteA- «✓vC- pc<x-t Ct, fiXirVV oCt- a» t' .^^trr-vi^v-vi^c^^cr "Ve^o^-vDcLLt-c v/lfCV. ajl^> X 'Vw^oC^LtX. "X4-^ y(yVT^w'/^(yC-i/ 6V^4E^1^-V-VV-1 /j^^VCtxX^ ■*^^/AyyV-*^yV'7t-\ A-^/i <V<tt Ci^v irir6vtCi»_^r >-VvCtV- CV^~ C^-*-A~xi /-V—C»-^ i ct^GA.a.i^v ^yyu-cczt" '-va^c^cX^/^. K5. /Vfc-VV Ci_C*-^ cXx^ g(_X^6<^V^xO <5L ^Cz-c *~~*~~!f Ct^s //t-^-<L '^tc "VO-M-X^^ -ty-* "Y^-V^T*- *-v/" >Cx^ 'O-^Jo -i^c-X-cy^, oO_ /^M>vM^nn (Xm oCX-TXytytyU A.tV-uXyl AAr-^lfi^ ptyw^^C^i "Vl/-£yVy^y?*- tXs^ •V3 J2Jl^Jt. \A> Jf[Af. ^iyXsti^Uyft /\J^yA-xA-^A^x -v-^ Üjl^^-> ^^zXzX*-^ (\jÜ 1^ 1 3) 1/[rVA. o^Xey^ --v^X-<Lz^iy-ts*^X ^u-trw vwtXa -T^|0 -^S <^^-vt^v/-l-A-<<-^ -irvw _v>^yX^_xy|^^-^ V<^ fly\y{ k cXj^y. xT"'!) irvwi^v-^v^ J"jÉ^vvnyv*-^ ^^y (f clsy~V* JLt^\A~ (A-^-uya Cy^yv-uj -y-v-v-w^ ^I^. V^. cC. Ay/^/(^-^^*-Vti. UV/'i- 5*^ A-y^^C^t" y^-<^\-^y/X^y>Cc y^Xt" yt^ ^V^uCm^''Ce^VMy^-wi-^ VtJ^ y v cLt ^^acX4*» V'*"I-> «v ^ce^^y^vt/PCcj -Wv«yt~ oCc-c OytOxiyMy><yv^r\yXx - y>WVAy^.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 703