B E S L I S S I N G. Jl. <=tz> yyd'/ 2 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. f~V (AA -V~V"W Cc«-<^i^wirVML^ -C4^i^vA-A CX-*~ ^4—ItT" ^cA ck^O^JL -ZA^oJ^y, qIuLa,c^j JLA^ A>-^y^ir^y^ v-va_-^ V-tA/l-twG, £»-*<--». pCt. -b~f - j 'Vt«^ A^u-w *Lcv /Un^^t ..rl sb-t-A 1—, ^CG Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. .V t-t- V a.^Ltabs**^ AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 704