~T ll. Ka*-» CU*. £ve CV&. - T-E Cb. K/to^-C. j^T cLCia-^ B E S L I S S I M G. AuA> i i3|. '*i'£. v^^-i^-34-x^ -5^oê^o-<x>- A*- <JV o^g. ^J_ -v-vto-^ X(r^| ^6^ /C. ^-e^ceAlX^ l> /<f X ^yV roj. E e--A^{ £-Aa~*aJL. <x^-^ VVt^(^t \^Cy\Jl}^cAc-\ALc ^cA cLa^ w./t-t^. 0y\^9 \v~ir^(lsF <j*.cAs(^C<i-v-t^ aj2-.^Oo-<, L L-1^ g^-Vt£-\. "Cl -C^u-v^j &-VCCJ -C-w WlA -^-^W-v-c^/k'I'v». (A-^UXX, v-^ •^-JLC^xA l_£. M Vv.fi.Cu\ 2uA ÏcA^A^xtv\ vjfr, \^JlA4/^As^ C^ -um. fcCc 0/C-£<-vw£> ^vC^*-v^ O^ca^ A-C i 11, x/^ v/K 1x^0^<^6(JL^V ^xtE \yU. w. Tx/é^c^ c^tr-K-v ^-M-i, I nTS et—&L^— oLe^-&^>-*- r^x/^>~ l| ,^rv-€^X^vv-^x<rvvv^^ xV~z*---'':a-'^ - IC&a - B/Wm x^tc e^ '&^xJ \Sr-ZJLS^-*A*> ld C - 9 l/V\^S. -C-i •».<■- cXh a^W^T tv#» I sUi/4 -Co. o. c^/têxvvo cLl 'lvu^v-^ ^C^2_-*Tj i^-r^ v-jS. o-^tA/, ^^2-2^3 'UrvJl -X-fT iLtX< <s-a%ö Aj -v-ec^ C ■^-ruLt^ &CooL oChX <Ajl l/'fkttn ytï-s oL^ve. -Xtr-C^j t^a -o -c^C-C^ -uA - V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden- Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. \X~ AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 706