r fv1? L y/- W 5 Lx, V-t^/VC CvC/tt, cA-xt/-v -£xT" OdC>U/{ )Mxt|o LA/XV - (1 t~y 1 ^wlx; <G <Xtc&~ ^Wuc-gC<_ tc >1* ^LtA 'W-'m. p-XL TuXJs^- /yw*- a.K. <3), t^Ar-V^C^O <GvvtL -C-CGc ^J BESLISSING. G-i /fev-L6t. cL-e-c, wxt v/K - y-^ oCc, ^ÜZ cXUL&sV'*-^ ^v^T 'Vv it/siA -xa^su ^Lvr y vJ^m£u> IG üyfeOXix^ Xj tfjL-G-sbt.-'ix t-o-vS cX-A^ \/lLui^, -"trvv, 1-^ <Ot C'Cc, ËLufa. 2--0 -u X^V^U iTW^v -v> cO^vLuyo- tAr-V~\soCT cXa-x* QL J WGL^t 'Vx-rt-iVw <?e^vw£c-c.cCvl-^ 2—i-|/v-, /tl y-Cxv^L c*~£^c^ te xv-rttU^ cAjuJLjl^ jx^-e - inA c(xt£. -^-j "V^ ^v^T" ""^€^9 - /ywx^uA -la. XcaJUL*-^ U/y>£^ ^/^^ÏZzj" O Ct-« Vo^ oLs~%. ^t/t-irw-vtttZT C-C*^ \cl~~S- O^vi" /l-C^tX^Xe lA^owT 'Êx pLi-xCc-u "Le^v-i^y -lx ^-n-cX^ -vwtT KG) ei> - .--■t) ■s-a-Cre'T^ /HXc^ /•'Woyi-c "V-fr-ij - .g^wUAxeZc iXVKJ 'i—t^JL &t 'cGvC-L '^t—ctCx- -v"-w"v t)G_ ^-v^Aje^t^Xt 'Cc C^-CA^ l/(-X^ ^AAsU\. gLa^^-^ o(_X J cLa-CA^C/ j-, v/t4nVK>ji ^uV-irv^Ce,, J ÉkC*yT~ -^A^-CaaAA^JL (Xa^ cAa. V-4^i-A~CL~^ t g«. £*--t c^aaJ^j^*a.cXLa VJV\ïf k^vXea^ 'V-fcj l/TB. e t^v oC<iX \z^xtCx tXx ^aZ^^-4 -êx^UrtU^e -V—irrA. ite^K^ XrQJLlL^j. "a^c^Ccc-* Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 'XpUtt- Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 1^ A-^cXxc-êL^ fG Cc^Cect— K>rj lArxn) AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 708