NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der op ..D.insdag, den 5....3!.e.b.ru.a;E.i192 9. Tegenwoordig de heeren: Mr.«G.*Deketh, .Bur.geme.ea.ter.* .A,.J«C»Koen4«37S en ....A..,..iideiidi j.k_.üuae.r.8.. Secretaris•- «M» ^atexiour^ Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den .è-V 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukker/ en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ../J±tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 70