"i ?r l. V 7^. ~v> ^y\T u>g j ^5 I L, JL* L* BESLISSING. *L^r ■^vwc^^nr Km, I^Y-s WVhuv. Ae^vcU ith-t-| h.aX^ ia*%cU,\ -0"VV«^> A-A^W-^V- I Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ,'UrW(U" 4 ^X--H^rvu^l L-cO^C*^ /V-O^ a, ^t-^-«v-ir-jp VS/\\/\Ar-Us3 v-iriA ^^-€- ^^LLé-v-v i_a_, TA. VC^L^Kl/t-'Vtv- oC^v 4 ~tt W-^-XVl^S, U WW CVv- |-/L/4 -L-<-cCcr-cGc-^ 4^ 6*-*^ s^L0n^_ "2-^c UauG^. ->^E---L-t^-l^V\^W-\ -C-t/TX^V e_ L*-i^-? X-*ij -"^vu^v ct/^/Lt^r "Xv^ /^L i-t öA 'H*</'i" cLfi^XX. -iTV^\~ -^-£A\^L<rv'vvVt cO-s. /L>-\. -^>_-C^L H^cG_ ■x. eA. oht-r*. ,-irv-£-\X^-v\.'('L-trv*M^i Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ,::_K f Si AANMERKINGEN. I (X^eGuX't-v^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 716