r p X "Zi—t j' -f 2 BESLISSING. - i^WCECL, L L vkxL, -<rj^ cCc v-t-cR-Ci»-^-, t<u (2 ii •yn. J V/iT tiA-y s~\ Vermelding indien van uitgegane geen minuut is gehouden. het stuk Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. I As\r~i/vS~ 'UrvV'tLT V- ir-W^Uir-V' Aa. «I^-v-3 y 4L-tT^ /lurwu^ V-c^ (X-C- |/C--Vv^ V-r<^ t-t /V-tX C. cc-w-^i—ol o^- y£-"£-<? *v C/L--f-4^ Ck^u^ (Xa-^ \y\J2. c^-é^-N -1/-e^ C(/\A. *XLvi-L w-w. oG-v rx-viA^rLs^-rw-v-i, «x (XUaxJL. Vmttv> ~LAA/i~ aQ^Y-^ ^(/"Arvvio ^Vvot^" ^vrvixr-L cx^a-aas^ /\nrv\ ^^JUrcVjtAf^ C<c I 'HW Rb - ^si-V3-tr*rVN ut^i X 1^*- XeM>^ J, ua__ 't/K. v. r( - Xr--L-n^nJJ. cG^ J. c.c(. '3S-"oe£^wji"\. -IA/tA. t) yV(fM,0 V*) cit l^"" oe^cX-*xXA--j. G7!/ IRr/iS*. 2^ Z.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 718