b. e "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. U>4. Voorzitter ïf. Oir. van. Gpenb, Verken. J.kantel Amersfstraatw 122. Soesterberg. \y G.berkhoven. Holenstraat 15 Soest I V#. H. de Seer kolenstraat 21. Soest. s doet het voorstel de bij besluit van 23 Oct.1928, registerno.300 aan i7../illemse verleende bouwvergunning t.n. te steller, van H,Willemseen voorts genoegen te nemen met de verklaring van H./illemse voornoemd, dat hij het bouwwerk voor of op 21 April 1929 geheel in overeenstem ming zal brengen met de voorwaarden hem bij de vergunning opgelegd. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. 22 Jan'29 vraagt alsnog vergunning voor de door hem gebouwde 24- stuks kippenhokken op zijn terrein, gelegen aan den A'foort- schestraatw. 24 Jan'29 28 Jan'29 vraagt ontheffing van het bepaalde van art.13 der bouwverordening en wel tot een afstand van 8,25 H noodig voor den bouw van een woonhuis aan den Schouten kampweg op een terrein kad. gern.Soest, sectie D. 9H» vraagt ontheffing van het bepaalde bij art.Ö der bouwverordening voor het bouwer van een boerenwoning als burgerwoning op een terrein gelegen aan den Korte- Holenweg Kad.gem Soest sectie H. no.344. u 5 3 G D3 Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 71