n- L - ï- *"<3j T 'f' 4~< "S vU, <-* "t<. i4h- iy* l, C<d^h(ru/«' JLsLvt*«~i/} BESLISSING. T" 'H'- 11Ikl. O A T'S^^CirC, V; <j ti £*4 jr^' ~^\f~if\A*\ L-i-^LvL^ Ie v^l/- de V^rW( ede /VvArr \s\JLsl 1) "i) IJ 'Wt^v .UT WA LZpti v V* c L/C{ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. CH-^ CdJL- ~W Zs 1 VTtC-pCa^i^ W^VtX^T ^3 -£-« <>C<. vN>x^ ivvvvt^-vv^ -tA<^w£^e^i-c^ L>€^vL^-u^ ^ut<ylw| jvi-l i>c^yZ^iA j vv».(Lt-«. Tt ;u>| J\ -m_A| -trw-A-ti- -w-t - 'U/TV^ cLc -V^K. tvniiE \.dL^xx^o tXu^. vu.dC. _1 £H. (i-VV^-O V~ÏJ rfoi/\jC ^u-\. a-\x ■tAnr^iOX' Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. <V Oz^dafc. ?"Z 2?

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 726