C44 feX, Sb^ 4 oVX ifïwt g g IHoo. l4ol. IhAii. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. ,4. o.rv k/i{.4XX cLe. q^. 'IviAAL-i, d^,-. L (T «X/V. Mj W). _X>-e-3 /U-wL^-i_^<7 - L -iXva-^vT X4 y»< L. -oX -e-vu/vt "I 4-nX<j Xv Lt4 ''WLvv -L-ceTi^t- d-tULC^ xvlui CJ 3 3 CD 'O a-vc ^(Tcra-o^v-cL Ta! Ka*. v<^ C^A-v^ GV 0^y\i^/\ Dagteekening en volgnummer. /v-frV? ^Cc cC^v <^ec4-<c c4L/C-vt*^ /v-^ -^<. >4i/wuc^v i-v'X TfV<^ IVL «L«^U^UlOC<^ -^Ur-l'VtCtj CxO LM. Of 'V-tv. j e\s\* MJ 3 A^o <yC<4y(f~ XiT" ^tHnrV^ 'Vvic^lT "Vvc* Tr^l dLd ,-<r|l- "Kr£/|TA} "Vie, c-vd a-DCj A>wi /fc<^cC»-£. /f~^vXcc 'lL iXx KORTE INHOUD. tve-^>v •W, H-o-kv, - dU^-vT svxtjlA ^crd-o-yx A^-AX-l. /CL<T< - X (rvv<~. U_t TLvc^A --f-yj cd-S ^-w«vX t<- {-^Ji_ Cj/t" ^"U-t-v. ^'J^W-^-o lm^m^ -vlmmA bt. - f—1/-T HL<X dl^cmm^o \r-o^ \m/\ - Cl-ö-v, cOi^ ^CT-n-cU^ -xeMiLUfW, cT - ö-v* «pZ- 'ï^v.oC^ yL

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 727