4 9 MTtj L !J0\ r-y> cU Al JU, V 1T 4U< ~c-"&-{L*^ t^ fcv-iA* --cj fcn - BESLISSING. lu^( x: 4™ <P L/L ^A 1>U). V*- ^y\j noi. O'! JU vA uw eA, Mt a <*-h.JLaat^, oCc<^ >urvi. t^--T~ A>x^o l\ ^^^4sobrAv, ivrti^ Ct^v^A /O^ynX^tXc^ ^-4-oCX^ <t^ cLc^^b Xc -Vv^ ti cLt^xc. /yK^du^ eL^ A-tX ^U^lViT W' .^7. Jl X V J ■CirvvU^" cCc e rCc. -iry-T^jz^^v^ Il-0^ L*^ 'Xa.oa. 'vx^ -(/-w cO-tX. cC/^v. -v^i^f c/vs ^/-l^ W^crvtvA -trVtA. C^-A. 'V-IaX^v LÏT ■Xï-CoA'Cc^/Cc. fCwXtlc <W€ ^^r-V^XA -L ^Lc"D* M-X. AmAA*^ \AS*- lL&^\ l/\^\ cc^ tL«T1 <J V-^oC»^ 'vux^t' v<^vx^-e^« ww» /CZxc^ 'M-» Li A-v\. n-a^v^n^l V~rv^ •VWUi^U^W/-*T; UrtlL^Aj 'V^^UTT|. Wj cC^ -tru,!^ -Urn-^Aj Vermelding indien van uitgegane geen is gehoude; het stuk minuut :n. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. C^AoL&^ti^r U)0^ {">- AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 728