1- iT i<JW^ na ~- Or-v-v^ X- a ~o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. IHIS- Q 14 IU I4t$. 14 L^avvvTZTA -'V [ATJ. -^A/A ug^ cH«tXU-j ^Jo cLt L.^> P n <y S 3 C CD Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. /Uv^ Vtj O 1 t eALvrr£- q jt^*I V^, (!;jZ^)4/Vfi-c^eax-x- XjLs^p. O-U^jvV (wGvv ,T{ZZt-ve-cvO(. Jrü Tl CV. X^, *_C«£a4 yvwv^ocCt OL-X*^K AVa-C^i/X,cn«^6. oLlA.. ec^ v~G} e c^u«^ fif-cjtto^ ^vTnA ctt, c«4/< V"<^ ^.H-O CC--!^uvca C^R-«- If cO»- ol^crin^v-c^^>-^^ oC^. ytc ^UtrVV-S" uv, oCc. Qvu^*6<j g>CD^v-<A^ vy\/ CV- /V\» oOj ><d\-.(VW-V /•/0C oytc^ aCc -^{-X^t *^<xA <^-% 'JC^A,- C\_c«^w-tc J2-*^x ^S^*~ W"*) /ijCcub. ^OM-CUx?. Sc-oi-jt "l^, y^x^i **-*) cU.-.'Z) coG^-c^ /Lca «j^utz-vAAZ v*) t^ds ^A/L - '/^?-C<xzv /V-irv^ cA^S, C3\^*-<JT" yfc^w C-CA^ X/U,C^ ~-^S ^Cro.«AiMj ^J /!vl J i/i^A/iJkO x/V. o«cc-9 n>*/vv<rx O^x XAT-iAaaIxv^ öc.^ cA-X^ Cs. ZK/-~A 'vvi.c^v Kjv* j-e/'ve- ft-^, cUe. 'v-^.u.c^<^ 'lH^ yv~,rvv 4^d>o m^o^A a.wi- tLc^ strv*^s<\J2-^ (KJ>-Xy y{-rT -<^UCo aLiZpr^ c*™*^ ^CK^o/^k/C ou^JZ- ê^-3-Tc. cU*N^^ -• et>- /^cT

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 741