L, ^a, A V U> (j b. BESLISSING. JL^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. trv^ cL\ cLh, '-4-C- /y-ts, y wUvKiAt (TU. f ^v-vv ö*- c-^Cxi^/ir -lAV 0t^+~- iL^sb—^ 't/ly Z. ri.^, ^uLe^t" 7-mJLCa, --ix/toL-tnxe-w £-^-ue rGt, Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. V ccf etxxX^ AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 750