^f./UU4 cL-Zr-W zi-V^-O'T? Ar^x^i^C V~*^ - JLsxaaJLA^^C* oCc '0^-U<X-^-<^ -Z/"^ .sLa /db\-zJLA inrvA <X^ "Kc JAccL^ -e-«s i-tr^ £v- C</W^ BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. \j\[. XI D<. ^AjAr-irv-^AAA^ 'Mj^lr-irvvZ U\ x2/CX*-v cLtZ^ cGZ^ 11 lijk**. Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. Xv. aaLcL.uA**c x^w - /atia. C-O-Kx^LxS ztcT C (k~Arv^- £jt^ J<£> s*s* cT trf /tr-tr^C_ -€_*/Vï /V^vu€-^C^1l^^Cc. - O ^rvu^Vj -'Élc. - ^j-cA-eS, c^jy^ -VVV tLtsysUx*^V-t^ X.c. 'W-V^.CcA- '\r~vvy- cXa-^ /i^v dC-fs, zCc c-C» c/t oL^-v ^6-^^-v ^-v^-v-w-j (^-3"Ö, /t.4 H XZ. <3/Otv^ -V-tv, cU/l>^-xx3_e, ^pa^d-s'C^ oCfi. <n_^4ct^t^ev^ 'VCj X-IrT JLU, A> JL iL^tc-^ /Kj j kj cCe^w^Z--^>-^ Ze viZw^ /i-A Aojts* .eZtLZ-&-<ea-«-<s/l-tZUi ex.^ v~ui-*ec-U_ i -'CvLcZT" ^C-tu. -^Z^lK-V-t -V-t^ (jU -O ^TLy-Z -v-trW ^X-Cwyvv ^Z^vctc^uu^o 5 tv. 4/l^tLA^/T /t^WvLs -Zc --Ww tCs, *V-»^ /Ut-v-jo-Lt. cTLLZv-^ 'X-Z' -^o-rZ ee-Ow^ /L dLw JLty^. iZZ*--vX^Z^O (JzCjC 0XS\/\/V\^tAA,z{-C*Z

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 751