^.U cA -tu, cI-a. r UCLU- JUJUXt LeCG— cGi. AAla- v-vvC BESLISSING. l£ o-IgLEv CsfcXo 'C"-^ C^-C /V-tT- (Xj2^\y*^ ArC^ '^Sj^L e^. 'wAX* u CU- AANMERKINGEN. iK-\ ï7Xm UUc-lvi*-^ •v^-v^&A- 4^ e> a^y/vCss. - <^\A-*t /{-Vl -yr~trv\. cc Ge i frC^T" /V~vv\ <K^A cLsïmJL. fciA&xL <X*£sV-C~\J^ /v-w-C cC^xLlg. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ^utcw.U^T ~C .^L£-i^i_e-LcL^ tfLcciT" -U-j c^c\^ 'v-Uy cXa. .-tA^A-e^-vUL^/vtc-»-'^" --Vtcn» oU_«. cl<3~£c^_ ^AcC^X O-O-v^ cu:^ cC*_ (^TM-v - /joA^-^w^j oCc ICt c V-mTL (X«£, 'VC -^j cL^a^uv^ o^L trt/c. - /C-C/tv tC^l cX»>ij X 1-^ c>Lfi_ cL^^o. ot* O L-4^ C/t>, - i/— |'/^l^J U'^V'C^t-T^C A^vf'S C-^ /VwVC -VLX^vc^ c(^Lv, /^t-T ^^e^Krvv-i-c _-t-ü^.t~c.cGir->-i- cCtc ^C Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. W Zf.'P y cx)\üuudUX-r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 752