a f <r^ J*> dl ï2f l i v j I —pp «ur £*a k. d^|i. A, Sfc .-(ru»-. •n* $>jl£uk,<+X X X cc|=» ei^' BESLISSING. ts 'i-iri -XL ^-Xs--t-"Li-V -Xi£-i-c<jci.a-t. dK/Xrvr/Gt- ï-'dv-Ic^ 'X. «6vjl^jjk, ^tAAi WA^A-LA,iS&-ir" ^Af $iz. u <rz z C Lji ^Cr|o -^ÊcLii --£rjo JLJL**. cLu£\t* ^g. JLA. ci^vx^ <Xs\ Gl**A*JL -ÜAÉO|,- rvw», tKxx ^\A/~lr\xkAT ÖL^Cy xT> %*r^£c*. iw( "VtC^ _L cLtA. Sta^VUA, VTr-n^x-MATW^ -è-CTAW "VÏëë-t». «Xctix* JrtWACxxÉ. £xo-ïc* "Ll/t tuft? i-A-nX /V-tf^ 0. si) isl^. d-C A—-|^ <t.. eLek - \X\ c^cl^A,e^s u-«^ cL^ (S-Lf ^e^t ci^iAo ^v-m. &L-T" -Xo-e-oXtKt^ ctx \AA^- xt (j^-OxeX/G^ 'W -Cc -^ojz^o^~c^c^ e£^ir~c£cJL<L. ^otAAAL^TjeA-cLC*-^ "L-i m-u £x^CcX.«^3 flf^x {^-\^s\JU>Xt*AlL <rVwdCtd ^-'ïxrtA 0x.ctxAj2^S cL&X CZ WUyUCc* ^T> 'Wn/vct^i C-C^h^" nJ\a-^c£* WW Tc V-'LcALQ^ l> Ck. d-tr^T d\^i -£A, e a>vc a* c^e c^Cc_ ^_ct^VV40 jg. cL*~J*. cLl. ^y±i^.CX-4-£*y VI s^tuL/XASXsU^fl/^vw CA~£>*^-H dl 3-^O^C^KU^ /UrWtU" C^% ^~^XAjL cA^UX ir~<y i /\si+ c\jUx.(JLcxtl.'f .itxvA_l>eX Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. <J *ls.. W c/ eA- AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 758