'J £%- 4? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 144 t tu^. Jr.if. 0-MOL 44 ^HcGuXc^y^, t^T ets"' 14 SD. ^yOwttAu!- 14 rl. NT ykW.'ij KORTE INHOUD. ^ivr X.a -TM «x^ O*"/ (U4 -UT {^kG-c^cU, A*tr ItG irT Wuja-/J^-fvT ^Vg/\X^ C^S 3 C G> ~o V-. Xt£VVW>w(Ll^ CAJl Dagteekening en volgnummer. --''^"trTrv-M -v-im. tU, 2-^ yV-V^V /tu/1 -TM <\A-^ -CXt^ JZ^-£c G*/^\*as9 ^tysjL C^tXXcx <Xc_ yt-i -n^AcCvtl^ r-*-\ - CLi^ V^-Umï cOsl/7- O^JL c(j-* 2> 0, 'lAO/i-^ V-«j iixp^iXshJ**. MnJL Ltd aJLc*-^ iL KV^Vt/VUt-vv ~^)jl CL Ur"uU<^ o w^*l oC^TV^-C^vt" ^i.'tdZXcw^U. Jc*<AsK /Vort/V^ I ^\to£<r -v<s, ,-m-e-^-l -vw&T-Cj cLi. L. eLc (X-£^£X. cAjï^~1\-l>-irw^, cC-cw -*-k tU. ,^*^1^/1* oC<^^ ^Vv^-A^vv^tc-^ -A-4s\si.ASl^Ji oLc --^A^vvtv*^ ✓CirVV.tCs, s\s*aJK~ ^^CêX" C-6'V*^ 1 \*ajlcLLlA ^C d ê^V-Cv^f x^a. acC^> 1/t^iruCs^ oC-zc-^ C/Ce VT^ cU. a^s, i^c-v* ('C/^vv-d-A--^ 4>c--v-M--^^vt--t^*-*-^ >£^jXwO<. -vnn/ ^DÏ-V^ ^Cm>^ k"^ £- K^CC^£v» VXU^CL^yh 144^*^^Ê /W^ o(^c€- V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 759